Khách Sạn Sunrise Quảng Bình

Khách Sạn Sunrise Quảng Bình

Đặt Phòng

Họ và tên:

Email:

Số lượng người:

Số lượng phòng:

Sử dụng lịch để chọn tất cả các đêm nghỉ lại:

  your selection     unavailableOK

Thông tin liên hệ:

  • Sunrise Quảng Bình Hotel
  • 389 Trường Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
  • Phone: +84 52 3813999
  • Hotline: 0912 718 679 (Mrs. Thủy – Giám Đốc) –  0988 888 967 (Ms Ngọc – Điều Hành)
  • Fax: +84 52 3859868
  • Email:sunrisehotelquangbinh@gmail.com

Liên hệ:

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Message