Khách Sạn Sunrise Quảng Bình

Khách Sạn Sunrise Quảng Bình

Phòng Cao Cấp Gia Đình Hướng Biển

sunrise-hotel-quangbinh3

Phòng cao cấp gia đình hướng Biển được bố trí ngay từ những tầng đầu tiên của khách sạn. Phòng có diện tích khoảng 32 m2, một số phòng có ban công riêng biệt, nhìn quang cảnh Biển Nhật Lệ xinh đẹp. Quý khách có thể lựa chọn kiểu bố trí giường phù hợp với mục đích […]

Learn more »

Phòng Cao Cấp Gia Đình Hướng Vườn

sunrise-hotel-room2

Phòng cao cấp gia đình hướng Vườn được bố trí ngay từ những tầng đầu tiên của khách sạn.

Learn more »

Phòng 03 Khách Hướng Biển

sunrise-hotel-quangbinh2

Phòng 03 Khách Hướng Biển được bố trí ngay từ những tầng đầu tiên của khách sạn. Phòng có diện tích khoảng 32 m2, một số phòng có ban công riêng biệt, nhìn quang cảnh Biển Nhật Lệ xinh đẹp. Quý khách có thể lựa chọn kiểu bố trí giường phù hợp với mục đích sử […]

Learn more »

Phòng 03 Khách Hướng Vườn

sunrise-hotel-room3

Phòng 03 khách hướng Vườn được bố trí ngay từ những tầng đầu tiên của khách sạn.

Learn more »

Phòng 02 Khách Hướng Biển

sunrise3

Phòng có diện tích khoảng 21 m2, một số phòng có ban công riêng biệt, nhìn quang cảnh biển Nhật Lệ xinh đẹp.

Learn more »

Phòng 02 Khách Hướng Vườn

sunrise3

Phòng 02 Khách Hướng Vườn có diện tích khoảng 21 m2, một số phòng có ban công riêng biệt,

Learn more »

Đặt Phòng

Họ và tên:

Email:

Số lượng người:

Số lượng phòng:

Sử dụng lịch để chọn tất cả các đêm nghỉ lại:

  your selection     unavailableOK