Khách Sạn Sunrise Quảng Bình

Khách Sạn Sunrise Quảng Bình

Giới thiệu phòng

sunrise-hotel-quangbinh3

Phòng Cao Cấp Gia Đình Hướng Biển

Phòng cao cấp gia đình hướng Biển được bố trí ngay từ những tầng đầu tiên của khách sạn. Phòng có diện tích khoảng 32 m2, một số phòng có ban công riêng biệt, nhìn quang cảnh Biển Nhật Lệ xinh đẹp. Quý khách có thể lựa chọn kiểu bố trí giường phù hợp với mục đích […]

Learn more »

sunrise-hotel-room2

Phòng Cao Cấp Gia Đình Hướng Vườn

Phòng cao cấp gia đình hướng Vườn được bố trí ngay từ những tầng đầu tiên của khách sạn.

Learn more »

sunrise-hotel-quangbinh2

Phòng 03 Khách Hướng Biển

Phòng 03 Khách Hướng Biển được bố trí ngay từ những tầng đầu tiên của khách sạn. Phòng có diện tích khoảng 32 m2, một số phòng có ban công riêng biệt, nhìn quang cảnh Biển Nhật Lệ xinh đẹp. Quý khách có thể lựa chọn kiểu bố trí giường phù hợp với mục đích sử […]

Learn more »

sunrise-hotel-room3

Phòng 03 Khách Hướng Vườn

Phòng 03 khách hướng Vườn được bố trí ngay từ những tầng đầu tiên của khách sạn.

Learn more »

sunrise3

Phòng 02 Khách Hướng Biển

Phòng có diện tích khoảng 21 m2, một số phòng có ban công riêng biệt, nhìn quang cảnh biển Nhật Lệ xinh đẹp.

Learn more »

sunrise3

Phòng 02 Khách Hướng Vườn

Phòng 02 Khách Hướng Vườn có diện tích khoảng 21 m2, một số phòng có ban công riêng biệt,

Learn more »